GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Tek na Krim, Razpis 2019

Spoštovani!

Vabimo vas, da se udeležite tradicionalnega Teka na Krim GRS Ljubljana, ki je posvečen našim preminulim tovarišem. 

KDAJ?    NEDELJA, 26. MAJA 2019, OB 9:30 URI 

KJE?      Vrbljene – Krim (štart bo na hipodromu v Vrbljenju) 

KDO?     ČLANI IN PRIPRAVNIKI GRS, ALPINISTI, GORSKI TEKAČI 

Razpis v .pdf obliki >>>>>

 

PROGRAM

• 8.00 - 8.30      plačilo štartnine in dvig štartnih kartončkov
• 9.30               skupinski štart ekip na hipodromu v Vrbljenju  
• 12.30             razglasitev rezultatov
• 13.00             malica 

PRIJAVE

Izpolnjeno prijavnico pošljite do petka 24. 5. 2019 na naslov: 

Miha Peternel 
Mlakarjeva 30, 1236 Trzin 
GSM: 041 716 492 
e-mail: mickopeternel(at)yahoo.com

Štartnina za prijave znaša 20 EUR na ekipo. Plačate jo na transakcijski račun GRS Ljubljana pri SKB banki, št. računa SI56 0316 0100 0422 180.

Za ekipe, ki se bodo prijavile po 24.5.2019 znaša štartnina 25 EUR.

DODATNE INFORMACIJE

Prve tri ekipe v vsaki kategoriji prejmejo pokale. Vsak tekmovalec dobi majico in malico na cilju. 

Dodatne informacije dobite pri vodji tekmovanja Mihi Peternelu, tel. 041 716 492.

 

PRIJAVNICA ZA 22. Tek na Krim GRS LJUBLJANA 

EKIPA: ………………………………………….. 

1.---------------------------------------------------------

2.--------------------------------------------------------- 

Datum:                                                             Podpis: 

 

TEKMOVALNA PRAVILA 

1. UDELEŽENCI

• tekmovanja se lahko udeležijo pripravniki-ce in člani-ce GRZS, alpinisti in alpinistični pripravniki in gorski tekači.
• ekipo sestavljata dva tekmovalca
• organizator ne odgovarja za varnost in opremo tekmovalcev
• vsak tekmuje na lastno odgovornost 

2. OPREMA

Vsaka ekipa mora imeti naslednjo opremo:
• nahrbtnik
• povoje in trikotne rute za imobilizacijo
• komplet prve pomoči
• smučarske palice niso obvezne

3. TEKMOVANJE

• tekmuje se v dveh kategorijah in sicer:
 - moški
 - ženske in mešane ekipe.
• V obeh kategorijah se tekmuje na najboljši čas. Če oba člana ekipe ne prideta skozi cilj istočasno, se upošteva čas drugega.
• Izvede se skupinski štart.
• Ekipa mora preteči progo iz Vrbljenja v Strahomer (310 m), potem pa po markkirani poti čez Kramarco na Krim (1107 m). Merjenje časa se ustavi na vrhu Krima. Dolžina proge je 5400 metrov, višinska razlika je 800 metrov.
• Ekipe po isti progi sestopijo nazaj v Vrbljenje. Čas sestopa se ne meri. Ekipa, ki ne sestopi peš, dobi časovni pribitek dveh minut.
• V Vrbljenu bodo ekipe opravile še preizkus znanja prve pomoči z naslednjo nalogo:
Na okrepčevalnico na 15. kilometru ultra traila, katerega trasa se je v toplem poznopomladanskem dnevu vila po slovenskem podeželju, je prišel tekmovalec, ki je deloval nekoliko odsotno. Organizatorji so mu ponudili vodo in opazili, da ima otečene ustnice. Tekač se je ves čas praskal po rokah in nogah, kjer so bili vidni rdeči izpuščaji.

Ekipa se mora odločiti, ali tekmovalec lahko nadaljuje s tekmovanjem. Če oceni, da ne sme nadaljevati, mu mora nuditi ustrezno prvo pomoč.

• Za nepravilen pristop, pregled in oskrbo ponesrečenca ali nepopolno opremo dobi ekipa časovni pribitek ene minute.
• Časovna omejitev za vse ekipe za vzpon in sestop skupaj je 3 ure. 

4. ZAKLJUČEK

• ob 12:30 uri bo razglasitev rezultatov, po razglasitvi bo malica za vse sodelujoče. 


Organizator ima pravico spremeniti progo ali pravila, če s tem zagotovi večjo varnost nastopajočih.

 

Načelnik GRS Ljubljana:                                                                    Vodja tekmovanja:

Brane Žorž                                                                                           Miha Peternel

 
Višinski profil proge: