GRS Ljubljana

Font Size

Cpanel

Klic v sili 112

V primeru nesreče takoj pokličite 112

*na ozemlju Avstrije kliči 140 ali 112
*na ozemlju Italije kliči 118 ali 112

Če se v gorah zgodi nesreča, je treba hitro in pravilno ukrepati ter tako ponesrečencu zagotoviti kar najboljšo pomoč. Do prihoda reševalcev lahko preteče kar nekaj časa zaradi težko dostopnega terena ali slabega vremena, čas pa je v večini primerov zelo pomemben dejavnik. Največ lahko storimo takoj po nesreči, zato pomagajmo po svojih najboljših močeh. Če grozijo hude krvavitve, plazovi ali dihalna stiska, je nujno ukrepati takoj, saj krivulja preživetja v takih primerih s časom hitro pada, zato storimo vse, kar znamo in zmoremo.

Osnovni koraki:

 • Ohranimo prisebnost, pomirimo sebe in druge.
 • Ocenimo položaj.
 • Zaščitimo sebe in ponesrečenca pred neposrednimi nevarnostmi, kot so padajoče kamenje, plazovi, mraz.
 • Nudimo prvo pomoč, kolikor znamo in zmoremo.
 • O nesreči obvestimo reševalce na številko 112.

Ob klicu navedite:

 • kdo kliče,
 • kaj se je zgodilo,
 • kje se je zgodilo,
 • kdaj se je zgodilo,
 • koliko je ponesrečencev,
 • kakšne so poškodbe,
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
 • kakšno pomoč potrebujete.

Možni načini klica reševalcev:

 • mobilni telefon (obvezno v nahrbtniku, pred turo preverimo stanje baterije),
 • obveščevalne točke GRS, ki so v vseh kočah,
 • samodejne radijske postaje za klic v sili SAPOGO.

Mobilni telefon

Telefonska številka 112 je dosegljiva tudi na območjih, kjer se mešajo signali slovenskih ter avstrijskih ali italijanskih operaterjev mobilne telefonije.

Obveščevalne točke GRS

Še vedno se nam lahko pripeti nesreča, ko smo brez telefona ali območje, na katerem smo, ni pokrito s signalom. V takem primeru mora pisno sporočilo o nesreči prispeti do obveščevalne točke. Od tam gre po zgoraj opisani poti. Obveščevalne točke so planinske postojanke, visokogorske kmetije in druge postojanke v gorskem svetu ter policijske postaje v dolini. Obveščevalne točke so vidno označene z znakom GRS.

Samodejne radijske postaje za klic v sili SAPOGO

Ker je pozimi večina planinskih postojank zaprta, nam te obveščevalne točke ne morejo pomagati. Zato smo na območjih, ki so obiskana tudi pozimi, namestili naprave SAPOGO – samodejne radijske postaje za klic v sili.

SAPOGO je nameščen v tehle postojankah:
Kocbekov dom na Korošici,
Dom Valentina Staniča pod Triglavom,
Vodnikova koča na Velem polju,
Gomiščkovo zavetje na Krnu,
Zavetišče GRS na planini Šija,
Dom na Peci.

vir: www.grzs.si